Start
Assignment1

Indtast venligst den adgangskode, du har modtaget i brevet fra Danmarks Statistik.

da
Text
Text
Assignment6

Interviewer-USERID. Indlægges automatisk

da
Text

Interviewer ID

da
Text

Generations and Gender Survey - En international undersøgelse om generationsforhold, familieliv og kønsroller

da
Code Domain
1

Agree

en
Assignment9

SEKTION 1/9: Om dig...

da
Code Domain
1

cont

en

Hvad er dit køn?

da
Code Domain
1

male

en
2

female

en

Hvornår er du født?

da
Text

Er du født i Danmark?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

I hvilken region er du født?

da
Code Domain
1

DK84

en
2

DK85

en
3

DK83

en
4

DK82

en
5

DK81

en
Computation3

Hvornår flyttede du første gang til Danmark?

da
Text

Hvad er din nuværende beskæftigelse?

da
Code Domain
1

student

en
2

employed

en
3

selfemp

en
4

fambuis

en
5

unemp

en
6

retired

en
7

military

en
8

homemaker

en
9

maternity

en
10

parental

en
11

ill

en
12

other

en

Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

da
Code Domain
0

ISCED0

en
1

ISCED1

en
2

ISCED2

en
3

ISCED3

en
4

ISCED4

en
5

ISCED5

en
6

ISCED6

en
7

ISCED7

en
8

ISCED8

en

Hvornår har du opnået dette uddannelsesniveau?

da
Text

Nu kommer der nogle spørgsmål om dine boligforhold.

da
Code Domain
1

cont

en

Hvor mange værelser er der i din bolig?

da
Numeric

Hvornår flyttede du ind i din nuværende bolig?

da
Text

Hvilken status har din bolig?

da
Code Domain
1

owner

en
2

tenant

en
3

free

en
4

other

en

Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig?

da
Numeric

Har du adgang til internettet i din bolig?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor mange timer bruger du i gennemsnit på at være online i løbet af en dag?

da
Code Domain
0

none

en
1

oneorless

en
2

onetotwo

en
3

twotofour

en
4

more4

en

Hvilket sprog taler du mest derhjemme?

da
Code Domain
1

lang1

en
2

other

en

Hvor boede du for 3 år siden (fra dags dato)?

da
Code Domain
1

sameadd

en
2

samecity

en
3

diffcity

en
4

diffcountry

en

Hvad er hovedårsagen til, at du flyttede til din nuværende adresse?

da
Code Domain
1

housing

en
2

neighbourhood

en
3

family

en
4

financial

en
5

work

en
6

education

en
7

health

en
8

coresidence

en
9

other

en

Har du planer om at flytte til en anden adresse i Danmark inden for de næste 3 år?

da
Code Domain
1

defno

en
2

probno

en
3

unsure

en
4

probyes

en
5

defyes

en

Har du planer om at flytte til et andet land inden for de næste 3 år?

da
Code Domain
1

defno

en
2

probno

en
3

unsure

en
4

probyes

en
5

defyes

en

Denne undersøgelse fokuserer på familier og parforhold, herunder såvel heteroseksuelle som homoseksuelle parforhold. Nu kommer der nogle spørgsmål, der omhandler dine personlige relationer.

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor mødte du og din partner hinanden?

da
Code Domain
1

work

en
2

school

en
3

religion

en
4

onlinedate

en
5

otheronline

en
6

vacation

en
7

bar

en
8

social

en
9

party

en
10

friends

en
11

family

en
12

other

en

Hvornår er din partner født?

da
Text

Er din partner...

da
Code Domain
1

male

en
2

female

en

Er din partner født i Danmark?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en
Computation10

Hvornår flyttede din partner første gang til Danmark?

da
Text

Hvad er din partners højeste fuldførte uddannelse?

da
Code Domain
0

ISCED0

en
1

ISCED1

en
2

ISCED2

en
3

ISCED3

en
4

ISCED4

en
5

ISCED5

en
6

ISCED6

en
7

ISCED7

en
8

ISCED8

en

Hvilken af følgende valgmuligheder beskriver bedst din partners nuværende beskæftigelse?

da
Code Domain
1

student

en
2

employed

en
3

selfemp

en
4

fambuis

en
5

unemp

en
6

retired

en
7

military

en
8

homemaker

en
9

maternity

en
10

parental

en
11

ill

en
12

other

en

I hvilken grad har din partner været begrænset i at udføre typiske dagligdagsaktiviteter i løbet af de seneste 6 måneder pga. helbredsmæssige problemer?

da
Code Domain
1

severly

en
2

notseverly

en
3

notlimited

en

Er du og din partner gift med hinanden?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvornår blev I gift?

da
Text

Bor du og din partner i den samme husstand?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvornår begyndte du og din partner at bo sammen?

da
Text

Har du planer om at flytte sammen med din partner i løbet af de næste 3 år?

da
Code Domain
1

defno

en
2

probno

en
3

unsure

en
4

probyes

en
5

defyes

en

Har I planer om kun at bo sammen, eller har I tænkt jer at blive gift, når I flytter sammen?

da
Code Domain
1

cohabit

en
2

marry

en
3

marrylater

en

Har du planer om at blive gift med din partner i løbet af de næste 3 år?

da
Code Domain
1

defno

en
2

probno

en
3

unsure

en
4

probyes

en
5

defyes

en

Hvornår begyndte forholdet med din nuværende partner?

da
Text

Hvad er den primære årsag til, at du og din partner ikke bor sammen?

da
Code Domain
1

me

en
2

both

en
3

partner

en
4

circumstance

en

Hvorfor vil du gerne have, at I bor hver for sig? Vælg den primære årsag.

da
Code Domain
1

financial

en
2

independence

en
3

children

en
4

notready

en
5

other

en

Hvorfor vil din partner gerne have, at I bor hver for sig? Vælg den primære årsag.

da
Code Domain
1

financial

en
2

independence

en
3

children

en
4

notready

en
5

other

en

Hvilke omstændigheder begrænser jer? Vælg den primære omstændighed.

da
Code Domain
1

work

en
2

financial

en
3

housing

en
4

legal

en
5

family

en
6

other

en

Har du tidligere været gift med din nuværende partner?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvornår blev I gift?

da
Text

Hvornår blev I skilt?

da
Text

Hvor lang er den gennemsnitlige rejsetid fra din bopæl til din partners bopæl?

da
Text

Hvor ofte ses du med din partner?

da
Numeric

gange om...

da
Code Domain
1

Week

en
2

Month

en
3

Year

en

Hvor ofte har du kontakt med din partner via telefon, post, e-mail eller andre elektroniske kommunikationsformer?

da
Numeric

gange om...

da
Code Domain
1

Week

en
2

Month

en
3

Year

en

Hvor tilfreds er du med dit nuværende parforhold?

da
Numeric

Hvor ofte har du og din partner inden for de seneste 12 måneder været uenige om…

da
Code Domain
1

cont

en

...huslige pligter?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...penge?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...hvad I bruger jeres fritid på?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...forholdet til venner?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...forholdet til forældre?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...at få børn?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...børneopdragelse?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

Par løser alvorlige uenigheder på forskellige måder. Når du har en alvorlig konflikt med din partner, hvor ofte...

da
Code Domain
1

cont

en

...undgår I diskussioner ved at give efter?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...diskuterer I jeres uoverensstemmelser roligt?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...skændes I ophidset eller råbende?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

...nægter én af jer eller begge parter at tale om det?

da
Code Domain
1

Never

en
2

Seldom

en
3

Sometimes

en
4

Frequently

en
5

VeryFrequently

en

Selv personer, der kommer godt ud af det med deres partnere, overvejer af og til, om deres ægteskab eller parforhold vil holde.

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Har du og din partner børn sammen?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor mange biologiske børn har I fået sammen?

da
Numeric

Har du og din partner adopteret børn sammen?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor mange børn har du og din partner adopteret sammen?

da
Numeric

Har din partner andre børn?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor mange børn har din partner, som I ikke har fået sammen?

da
Numeric
Assignment36

SEKTION 2/9: Om dine parforhold og børn...

da
Code Domain
1

cont

en

Bortset fra din eventuelle nuværende partner, har du så tidligere boet sammen med en partner eller været gift?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Bortset fra din eventuelle nuværende partner, hvor mange parforhold har du tidligere haft, hvor I boede sammen?

da
Numeric

Angiv venligst navnene på eventuelt tidligere partnere, hvor du starter med den første, som du boede sammen med.

da
Code Domain
1

cont

en

Angiv venligst navnene på eventuelt tidligere partnere, hvor du starter med den første, som du boede sammen med.

da
Numeric

Hvordan mødte du og {{LHI03_[I]}} hinanden?

da
Numeric

Hvornår begyndte du at bo sammen med {{LHI03_[I]}?<br} />

da
Numeric

Var du og {{LHI03_[I]}} gift?

da
Numeric

Hvornår blev du gift med {{LHI03_[I]}?<br} />

da
Numeric

Hvornår er {{LHI03_[I]}} født?

da
Numeric

Har du og {{LHI03_[I]}} børn sammen? Medregn kun børn, som I begge er de biologiske forældre til.

da
Numeric

Hvor mange børn har I fået sammen?

da
Numeric

Har du og {{LHI03_[I]}} adopteret børn sammen?

da
Numeric

Hvor mange børn har du og {{LHI03_[I]}} adopteret?

da
Numeric

Havde {{LHI03_[I]}} allerede fået et barn eller børn, da I begyndte at bo sammen?

da
Numeric

Hvor mange børn havde {{LHI03_[I]},} da I flyttede sammen?

da
Numeric

Hvordan endte jeres parforhold?

da
Numeric

Hvornår skete det?

da
Numeric

Blev du og {{LHI03_[I]}} skilt?

da
Numeric

Hvornår blev I skilt?

da
Numeric

Hvem tog initiativ til skilsmissen?

da
Numeric

Vores undersøgelse handler også om homoseksuelle parforhold. 

da
Numeric

Har du fået børn med nogen, som du aldrig har boet sammen med?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor mange børn har du fået med nogen, som du aldrig har boet sammen med?

da
Numeric

Baseret på de informationer, du har angivet, har du {{numbiol}} biologiske børn, {{numadopt}} adopterede børn og {{numstep}} stedbørn. Er dette korrekt?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor mange biologiske børn har du fået i alt?

da
Numeric

Hvor mange stedbørn har du i alt?

da
Numeric

Hvor mange adopterede børn har du i alt?

da
Numeric
Assignment55

Angiv venligst navnene på eventuelle børn, hvor du starter med det ældste barn.

da
Code Domain
1

cont

en

Angiv venligst navnene på eventuelle børn, hvor du starter med det ældste barn.

da
Numeric

Er {{LHI24_[I]}} stadig i live?

da
Numeric

Angiv, om {{LHI24_[I]} er...}

da
Numeric

Hvem er den anden forælder til {{LHI24_[I]}?}

da
Numeric

Er {{LHI24_[I]}...}

da
Numeric

Hvornår er {{LHI24_[I]}} født?

da
Numeric
Assignment56

Hvornår gik {{LHI24_[I]}} bort?

da
Numeric

Bor {{LHI24_[I]}} på nuværende tidspunkt i samme husstand som dig?

da
Numeric

Hvor bor barnet (resten af tiden)?

da
Numeric

Hvor ofte er du sammen med {{LHI24_[I]}?}

da
Numeric

Hvor mange nætter tilbringer {{LHI24_[I]}} i gennemsnit i din husstand om ugen?

da
Numeric

Hvilken af følgende valgmuligheder beskriver bedst, hvad {{LHI24_[I]}} hovedsageligt foretager sig for tiden?

da
Numeric

I hvilken grad har {{LHI24_[I]}} været begrænset i at udføre typiske dagligdagsaktiviteter i løbet af de seneste 6 måneder pga. helbredsmæssige problemer?

da
Numeric

Hvordan er {{LHI24_[I]}s} helbred generelt?

da
Numeric

Har {{LHI24_[I]}} nogensinde boet i samme husstand som dig i mere end 3 måneder?

da
Numeric

Hvor ofte ses du med {{LHI24_[I]}} ?

da
Numeric

Hvor ofte har du kontakt med {{LHI24_[I]}} over telefon, post, e-mail, eller andre elektroniske kommunikationsformer?

da
Numeric

Hvor lang er den gennemsnitlige rejsetid fra din bopæl til {{LHI24_[I]}s} bopæl?

Angiv dit svar i timer og minutter [TT:MM].

da
Numeric

Hvor tilfreds er du med din nuværende relation til {{LHI24_[I]}} ?

Du bedes svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder "Meget utilfreds", 5 betyder "Hverken eller", og 10 betyder "Meget tilfreds".

da
Numeric
Assignment59

SEKTION 3/9: Om seksuel sundhed og fertilitet...

da
Code Domain
1

cont

en

Har du planer om at få et barn i løbet af de næste 3 år? Medregn kun biologiske børn.

da
Code Domain
1

defno

en
2

probno

en
3

unsure

en
4

probyes

en
5

defyes

en

Hvis man antager, at du ikke får et barn inden for de næste 3 år, har du så planer om at få (flere) børn overhovedet?

da
Code Domain
1

defno

en
2

probno

en
3

unsure

en
4

probyes

en
5

defyes

en

Hvor mange flere børn - inklusive biologiske og adopterede børn - har du planer om at få i alt? (Uden at medregne børn, du allerede har)

da
Numeric

Hvad er efter din mening det ideelle antal børn i en familie?

da
Numeric

Hvad er for dig personligt det ideelle antal børn, som du gerne vil have eller gerne ville have haft?

da
Numeric

Foretrækker du, at dit første/næste barn er en dreng eller en pige?

da
Code Domain
1

boy

en
2

girl

en
3

nomatter

en

Du har tidligere nævnt, at du og din partner venter barn. Hvornår er den forventede termin/fødselsdato?

da
Text

Havde du planer om at få et barn, inden denne graviditet begyndte? 

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en
3

either

en

Hvordan var timingen for graviditeten?

da
Code Domain
1

sooner

en
2

later

en
3

justright

en

Havde du planer om at få et endnu barn, da dit yngste barn blev undfanget?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en
3

either

en

Hvordan var timingen for graviditeten?

da
Code Domain
1

sooner

en
2

later

en
3

justright

en

Har der nogensinde været en periode på mindst 12 måneder, hvor du og en partner forsøgte at blive gravide, men ikke blev det?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Er din menstruationscyklus blevet normal efter din seneste graviditet?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Nogle personer er fysisk ude af stand til at få børn. Er det, så vidt du ved, fysisk muligt for dig at få et/endnu et barn?

da
Code Domain
1

defnot

en
2

probnot

en
3

probyes

en
4

defyes

en

Er du blevet steriliseret, eller har du fået foretaget en operation, der gør det umuligt for dig at få et barn/flere børn?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Er du blevet diagnostiseret med noget, der kan være med til at forklare, hvorfor du måske ikke kan få (flere) børn?

da
Text

Er det, så vidt du ved, fysisk muligt for din nuværende partner at få et barn, hvis din partner ønskede det?

da
Code Domain
1

defnot

en
2

probnot

en
3

probyes

en
4

defyes

en

Er din partner nogensinde blevet steriliseret, eller har han/hun fået foretaget en operation, der gør det umuligt for ham/hende at få et barn/flere børn?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Prøver du eller din nuværende partner at blive gravid?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvornår begyndte du eller din nuværende partner at forsøge at blive gravid?

da
Text

Har du eller din partner nogensinde gjort brug af nogle af de følgende midler for at blive gravid?

da
Text

Bruger du eller din partner på nuværende tidspunkt nogle af følgende præventionsformer?

da
Text

Hvem bestemmer typisk, hvornår der skal bruges prævention?

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en

Har du haft samleje inden for de seneste 4 uger?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Føler du dig i stand til at sige nej til din partner, hvis du ikke ønsker at have samleje?

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor gammel var du, da du fik din første menstruation?

da
Numeric

Hvor gammel var du, da du begyndte at komme i overgangsalderen?

Hvis du ikke er begyndt at komme eller kommet i overgangsalderen, så vælg "Ikke relevant".

da
Numeric

Hvor gammel var du, da din stemme begyndte at blive dybere/gik i overgang?

da
Numeric

Hvor gammel var du, da du første gang havde samleje?

Hvis du ikke har haft samleje, så vælg "Ikke relevant".

da
Numeric

Der er mange grunde til, at folk vælger at få et barn eller vælger ikke at få et barn.

da
Code Domain
1

cont

en

Et stærkt moderinstinkt / faderinstinkt

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

Det gør parforholdet stærkere at få et barn

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

Forældre kan efterleve deres religiøse værdier om familielivet ved at få et barn

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

Det giver livsvarig glæde at få et barn

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

Et barn er en bekræftelse af forældrenes frugtbarhed

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

Det er enormt tilfredsstillende at opdrage og vejlede et barn

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

Fortsat fra forrige side.

da
Code Domain
1

cont

en

Graviditet og fødsel er krævende for kvinder

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

Det er hårdt at have ansvaret for et barn

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

At opfostre et barn begrænser forældrenes frihed til at gøre andre ting

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

At opfostre et barn er en stor byrde på forældrenes tid og energi

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

Det er svært at kombinere arbejde og børneomsorg

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

At få et barn er en ekstra belastning på forældrenes indbyrdes forhold

da
Code Domain
1

cunimport

en
2

runimp

en
3

unsure

en
4

rimport

en
5

vimport

en

SEKTION 4/9: Om din husstand...

da
Code Domain
1

cont

en

Bor der andre sammen med dig i husstanden?

Se bort fra en eventuel partner/eventuelle hjemmeboende børn, som bor i husstanden fuld tid. Medregn anden familie, venner, bekendte o.l., som bor i husstanden fuld tid samt personer, der kun er medlemmer af husstanden noget af tiden, fx børn, hvor der er delt forældremyndighed med en tidligere partner.

da
Code Domain
1

yes

en
2

no

en

Hvor mange andre personer bor der i din husstand?

Se bort fra dig selv og fra en eventuel partner/eventuelle hjemmeboende børn, som bor i husstanden fuld tid.

da
Numeric

Angiv venligst navnene på disse personer.

Du er meget velkommen til at bruge pseudonymer, hvis du foretrækker dette. Navnene bliver slettet ved interviewets afslutning.

da
Code Domain
1

cont

en

Angiv venligst navnene på disse personer.
Du er meget velkommen til at bruge pseudonymer, hvis du foretrækker dette. Navnene bliver slettet ved interviewets afslutning.

 

da
Numeric

Er {{HHD02_[I]}} bortrejst på forretningsrejse, på efterskole, på kostskole, på universitetet, på hospitalet eller andetsteds?

da
Numeric

Hvad er {{HHD02_[I]}s} relation til dig?

da
Numeric

Er {{HHD02_[I]}} ...

da
Numeric

Hvad er {{HHD02_[I]}s} fødselsdato?

da
Numeric

Hvilken af følgende valgmuligheder beskriver bedst, hvad {{HHD02_[I]}} hovedsageligt foretager sig for tiden?

da
Numeric

Hvor tilfreds er du med din nuværende relation til {{HHD02_[I]}?<br} />
Du bedes svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder "Meget utilfreds", 5 betyder "Hverken eller", og 10 betyder "Meget tilfreds".

da
Numeric

I hvilken grad har {{HHD02_[I]}} været begrænset i at udføre typiske dagligdagsaktiviteter i løbet af de seneste 6 måneder pga. helbredsmæssige problemer?

da
Numeric

De næste spørgsmål handler om, hvem der gør hvad i din husstand.

da
Code Domain
1

cont

en

Daglig madlavning

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en

Støvsugning af boligen

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en

Tøjvask

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en

 Mindre reparationer i og omkring boligen

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en

Betaling af regninger og holde styr på husholdningsbudgettet

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en

Organisering af fælles sociale aktiviteter

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en

Hvor tilfreds er du med fordelingen af de huslige pligter mellem dig og din partner?

da
Numeric

De næste udsagn handler om forskellige opgaver, der skal klares, når man bor sammen med børn.

da
Code Domain
1

cont

en

Give børnene tøj på eller sørge for, at børnene er ordentligt klædt på

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en
7

child

en

Blive hjemme med børnene, når de er syge

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en
7

child

en

Lege med børnene og/eller deltage i fritidsaktiviteter med dem

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en
7

child

en

Hjælpe børnene med lektierne

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en
7

child

en

Putte børnene

da
Code Domain
1

alwaysme

en
2

usuallyme

en
3

equal

en
4

usuallyso

en
5

alwaysso

en
6

other

en
7

child

en

Hvor tilfreds er du med, hvordan opgaver relateret til børnene er fordelt mellem dig og din partner?

Du bedes svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder "Meget utilfreds", 5 betyder "Hverken eller", og 10 betyder "Meget tilfreds".

da
Numeric

De næste spørgsmål handler om beslutninger.

da
Code Domain
1

cont

en

Indkøb af dagligvarer

da